Om os | Annoncer | Bestil | Kontakt

 
 
 
 
Indholdsfortegnelse
Rejsemedicin Hjertemedicin og rejser Malaria Rejseforsikring Rejsemedicin Vaccinationer mod leverbetændelse

Rejsemedicin generelle råd

Råd i forbindelse med rejse til troperne/subtroperne
Når man rejser i troperne eller subtroperne vil der være behov for at beskytte sig imod infektionssygdomme ved vaccination eller med medicin. Det vil også være nødvendigt at kunne beskytte sig mod insektstik, da en del af infektionssygdommene overføres med insekter.

Vaccinationer
Man skal helst begynde at træffe forberedelser til vaccination senest en måned før afrejsen, men gerne tidligere. Vaccinationerne beskytter først optimalt efter 10 dage, og nogle vaccinationer skal gentages. Derfor er det vigtigt at få et overblik over, hvad man skal vaccineres imod, og på hvilke tidspunkter disse vacciner skal gives i forhold til afrejsen, så man har den optimale virkning ved udrejsen. Hvilke sygdomme man skal vaccineres mod, afhænger naturligvis af rejsemål og rejsemåde.

Gul feber-vaccination anbefales ved rejse til områder i den centrale del af Sydamerika og Afrika, hvor gul feber forekommer.

Herudover kræves vaccination, hvis man har mellemlandet i områder med gul feber og rejser til andre lande, inklusive lande i Sydøstasien. Vaccination skal foregå senest 10 dage før afrejsen og er gyldig i 10 år.

Der kan også være behov for vaccination mod tyfus, smitsom leverbetændelse, japansk hjernebetændelse, meningitis samt fornyet vaccination mod stivkrampe eller difteri.

Ved længerevarende udlandsophold kan der være behov for vaccination mod tuberkulose, hepatitis B (leverbetændelse) eller hundegalskab.

Nogle vacciner skal gentages efter rejsen, således at man får en mangeårig beskyttelse af vaccinerne. Få information af din læge og aftale om en eventuel opfølgende vacination.

Beskyttelse mod insektstik
Malaria overføres af anopheleshunmyggen, der kun stikker efter mørkets frembrud eller i mørke rum. Japansk hjernebetændelse overføres af en anden myggeart, der ligeledes overvejende stikker om natten. Dengue-feber og gul feber overføres ved stik i de tidlige morgentimer samt umiddelbart før solnedgang. Når man opholder sig i områder med malaria, skal man anvende myggebalsam på ubeskyttet hud efter mørkets frembrud,
når man opholder sig udendørs. De foretrukne midler indeholder enten DEET i en koncentration på 20-30% eller Autan, sidstnævnte markedsføres i Danmark. Hvis man ikke kan holde insekter ude fra soveværelset, skal dette sprayes med insektmiddel inden sovetid, og vinduer og døre skal holdes lukkede. Hvis man skal overnatte udendørs, skal man anvende imprægneret myggenet. Denne imprægnering kan man evt. selv foretage med permetrinholdig insektspray.

Malaria
Hvis man rejser i områder med den ondartede malariatype falciparum malaria, og hvis man opholder sig udendørs efter mørkets frembrud, skal man foruden myggebalsam anvende malariaforebyggende medicin. Klorokin var tidligere det mest anvendte middel til forebyggelse af malaria. Men i dag har klorokin kun en beskeden forebyggende virkning, fordi følsomheden for klorokin er stærkt nedsat i hele Afrika og
i størstedelen af Sydamerika og Sydøstasien. Dette gælder også i vid udstrækning kombinationen klorokin og proguanil (paludrine).
Der bør derfor anbefales midler som meflokin (lariam), Malarone eller doxycyklin.

De 3 godartede malariaformer vivax, ovale og malariae kan være ubehagelige, men de er ikke dødelige.
NB! Husk at tage medicin til forebyggelse af malaria indtil 4 uger efter hjemkomsten (1 uge for Malarone).

Ingen malariaforebyggelse giver
100% sikkerhed. Hvis man får høj feber under rejser i malariaområder samt i op til 1/2 år efter hjemkomsten, skal man straks søge læge.

Rejsediarré
20-65% af rejsende til troperne/ subtroperne vil, efter i gennemsnit 4-8 dages ophold, blive ramt af en godartet diarré, der kan følges af kvalme og mavekramper. Der er oftest tale om en infektion med toksinproducerende bakterier, som forekommer i vandet eller i maden. Når man rejser i områder med dårlig hygiejne, bør man kun drikke kogt vand eller vand på flaske og så vidt muligt kun spise gennemkogt og gennemstegt mad. Frugt skal skrælles. Hvis man er i tvivl om, noget mad er i orden, skal man lade være med at spise det.

Diarréen varer normalt kun 3-4 døgn og er således ikke noget større problem, hvis man er på en længere rejse. Hvis rejsen derimod er af kortere varighed, kan tilstanden være meget forstyrrende. Det vil da være en god idé at have et penicillin med, så man kan behandle sig selv. Du skal have en recept fra din læge og have det med hjemmefra. Man skal desuden drikke rigeligt med væske tilsat salt og sukker. Da læskedrikke, f.eks. Coca-Cola, har et meget stort sukkerindhold, skal disse fortyndes inden anvendelse til mindre børn, da der ellers er risiko for dehydrering.

Der findes en vaccine (Dukoral) imod kolera, der også giver en vis beskyttelse imod rejsediarré. Hvis man er særlig følsom for svær diarrésygdom (nedsat immunitet) kan vaccination være en god idé.

Rejseapoteket
Ved længerevarende rejse til områder med dårligt udbygget sundhedsvæsen og vandforsyning kan man overveje at medbringe følgende:

Malariaforebyggelse
Doxycyklin 100 mg 1 tablet dagligt fra 1 uge før udrejsen til 4 uger efter hjemkomsten, eller Meflokin (lariam) 1 tablet om ugen i samme tidsrum, eller atovaquon/proguanil (Malarone) 1 tablet om dagen fra dagen før ankomst til malariaområdet til 1 uge efter, at dette er forladt.
Hvis man ikke kan tåle disse stoffer eller ved graviditet:

Klorokin 2 tabletter om ugen fra  1 uge før udrejsen til 4 uger efter hjemkomsten samt proguanil (paludrine) 2 tabletter om dagen fra dagen før udrejsen til 4 uger efter hjemkomsten.

Som selvbehandling i tilfælde af malaria kan medbringes meflokin 1000 mg (4 tabletter taget som engangsdosis) eller Malarone 12 tabletter taget som 4 tabletter dagligt i 3 dage.

 

Diarré selvbehandling
Quinolon (ciprofloxacin 500 mg eller ofloxacin 400 mg) som engangsdosis ved diarreens start.

Ved blodig diarré kan behandlingen suppleres med: Metronidazol 750 mg 3 gange i døgnet i 5-10 dage. Stoppemiddel: loperamid (imodium) kan anvendes kortvarigt.

Mælkesyrebakterieholdige præparater (som Paragurth®, Idoform®  og lignende) til behandling af rejsediarré har desværre vist sig at være uden effekt.

 

Mads R. Buhl
Overlæge, dr.med.
Revideret oktober 2012
 

Patientvejledningerne erstatter ikke kompetent professionel rådgivning eller behandling af en uddannet læge eller andet sundhedsfagligt personale. Indholdet bør anvendes, når man har fået sin diagnose hos lægen. Nyt Nordisk forlag fraskriver sig ethvert ansvar, som kan opstå i forbindelse med brug og misbrug af denne internetversion.

 

Copyright 2015 © All rights reserved Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S