Om os | Annoncer | Bestil | Kontakt

 
 
 
 
Indholdsfortegnelse
Livsstilssyged. og foreb. Akupunktur Alkoholproblemer og behandling Alternativ behandling Bevæg dig sund God råd om, hvordan du forebygger og mestrer stress Har jeg stress? Helbredsundersøgelser og helbredssamtaler Motion Overvægt Rygestop Stress og hjertesygdom Stress og hjertesygdomme Ældre og motion

Alternativ behandling

Overvejelser, før du vælger alternativ behandling

Danskernes brug af alternativ behandling er steget markant over de senere år. Andelen af voksne danskere, som på et eller andet tidspunkt har brugt alternativ behandling, er steget fra 23,6% i 1987 til 45,2% i 2005. Det svarer til knap 2 millioner danskere.

Det betyder også, at din praktiserende læge stadig oftere møder patienter, som bruger eller overvejer at bruge alternativ behandling,  og derfor har erfaring med at kunne at rådgive dig. Mange patienter er ofte tilbageholdende med at fortælle lægen, at de anvender alternativ behandling, fordi de er bange for på den baggrund at blive afvist. Dette  er en myte, idet de fleste læger er åbne for en dialog om alternativ behandling, og det er vigtigt at tage det op med lægen, da der kan være bivirkninger ved alternativ behandling, og kosttilskud kan have uheldig indvirkning på den medicin, du tager.

Hvad har du brug for af oplysninger, når du overvejer alternativ behandling?
Når du overvejer at bruge alternativ behandling, har du typisk brug for at vide følgende:

 • Hvilken behandlingsform er relevant at vælge i forhold til min lidelse/sygdom?
 • Hvordan finder jeg en behandler, jeg kan have tillid til?
 • Er der risici ved behandlingen?
 • Hvad virker?


Valg af behandlingsform
Før du beslutter dig for en bestemt alternativ behandlingsform, kan
det være en god idé at tænke på følgende:

 • Hvad er formålet med behandlingen. De enkelte former for alternativ behandling anvendes mod specifikke sygdomme og fokuserer ofte på forskellige områder som smertebehandling, styrkelse af immunforsvar, velvære m.m. Derfor kan det lette valget af behandlingsform, hvis du gør dig klart, hvad formålet er med at søge alternativ behandling.
 • Du kan tage kontakt til de alternative behandleres faglige organisationer og bede om at få tilsendt materiale om de forskellige behandlingsformer. Herved kan du få svar på, hvilke lidelser de forskellige behandlingsformer typisk anvendes mod. Adresserne på organisationerne findes på ViFAB's hjemmeside www.vifab. dk/alternativ+behandling.
 • Du kan læse mere om de mest udbredte behandlingsformer, hvad de ifølge behandlerne bruges mod, kendte bivirkninger m.m. på ViFAB's hjemmeside. www.vifab. dk/alternativ+behandling
 • Du kan undersøge, hvad pålidelig forskning konkluderer om effekten af den pågældende behandlingsform. ViFAB's hjemmeside www.vifab.dk/forskning tilbyder overskuelige og lettilgængelige opsummeringer af forskningens resultater inden for akupunktur, homøopati, naturmedicin, m.m.
 • Som udgangspunkt bør du kun bruge en alternativ behandlingsform ad gangen. På den måde er det nemmere at spore, hvad det er, du eventuelt får det bedre af, eller hvad du får bivirkninger af. Når du har erfaring med behandlingen, kan man kombinere flere former. Din læge eller din alternative behandler kan vejlede, om det er en god ide at kombinerere flere forskellige former for alternativ behandling.


Valg af behandler
I forhold til valg af alternativ behandler bør du:

 • Undgå behandlere, der ikke vil samarbejde med lægerne.
 • Undgå behandlere, der siger, de kan helbrede alt.


Før du beslutter dig for en bestemt alternativ behandler, kan du med fordel stille behandleren nogle opklarende spørgsmål:

 • Hvor og hvornår er behandleren uddannet?
 • Hvor lang tids praksiserfaring har behandleren?
 • Hvilke symptomer har behandleren erfaring med at behandle? Er det de symptomer, patienten henvender sig med? Hvad ved behandleren om den pågældende lidelse?
 • Hvordan foregår behandlingen i praksis? Selv inden for samme behandlingsform kan der være store forskelle mellem de enkelte behandlere.
 • Hvilke resultater kan du forvente af behandlingen? Hvor lang tid vil der gå, før du kan forvente, at der sker ændringer i tilstanden?
 • Hvad skal du forvente, behandlingen vil koste? Skal du eventuelt købe produkter hos behandleren eller hos andre, og hvad vil det i så fald koste?
 • Er behandleren organiseret i en brancheforening med et vedtaget etisk regelsæt, som behandleren skal leve op til? Har foreningen et klageorgan, som patienten kan henvende sig til i tilfælde af, at reglerne brydes?
 • Du kan kontakte behandlerens uddannelsessted eller faglige organisation for at få oplysninger om uddannelsens indhold,  behandlingsformens principper og idéer samt behandlerens kvalifikationer.

Du kan med fordel undersøge forholdene hos flere behandlere for at få mulighed for at sammenligne.

Jeg anbefaler, at du så vidt muligt vælger en alternativ behandler, som er registreret alternativ behandler (RAB).

RAB-ordningen er en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

Ordningen, som blev vedtaget af Folketinget i 2004, stiller blandt andet en række minimumskrav til den alternative behandlers faglighed og uddannelse. Samtidig giver den dig mulighed for at at klage til foreningerne over den behandling, du har fået af den alternative behandler. Formålet er at styrke din sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling. Det er sundhedsstyrelsen, som giver godkendelsen.

Godkendte registrerede alternative behandlere dækker bl.a. fagområderne:

 • Akupunktur.
 • Biopati.
 • Healing.
 • Hypnoseterapi.
 • Kinesiologi.
 • Klassisk homøopati.
 • Kranio-sakral terapi.
 • Massage.
 • Naturopati.
 • Psykoterapi.
 • Zoneterapi.


Mere end 1200 alternative behandlere inden for de nævnte områder har fået foreningernes tilladelse til at bruge titlen RAB-behandler.

Risici ved brug af alternativ behandling og naturmedicin Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved alternativ behandling er kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er sjældent set alvorlige bivirkninger eller komplikationer.

Det er imidlertid en kendsgerning, at naturmedicin kan have bivirkninger og interagere med lægeordineret medicin. For eksempel kan kombinationen af ginkgo biloba og blodfortyndende medicin få alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser.
Du bør derfor fortælle din læge, om du indtager naturmedicin.

På ViFAB's hjemmeside, www.vifab.dk/naturmedicin, findes produktresumeer med oplysninger om kendte indikationer og bivirkninger af alle de naturlægemidler og stærke
vitaminog mineralpræparater, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt.

Effekt af alternativ behandling og naturmedicin
Du har måske brug for hjælp til at finde ud af, om der findes dokumenteret viden om effekten af diverse alternative behandlingsformer og naturmedicin. Der er stadig mangel på forskning af høj standard i alternativ behandling, men på nogle områder foreligger der allerede i dag interessante resultater.

Mere end 170 oversigter opgør systematisk resultaterne af forskning i effekten af en række alternative behandlingsformer og naturmedicinpræparater. De kan læses på ViFAB's hjemmeside, www.vifab.dk/forskning

Alternativ behandling på sygehuset
Nogle af de patienter, som anvender alternativ behandling som supplement til den behandling, de modtager fra det etablerede sundhedsvæsen, vil gerne fortsætte med det under sygehusophold. Sundhedsstyrelsen opfordrede derfor i 2000 alle landets sygehuse til at respektere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse.

Hvis du er under indlæggelse, bør sygehusafdelingen ifølge Sundhedsstyrelsen ikke modsætte sig dette, forudsat:

 • At du selv betaler for den alternative behandling.
 • At den ansvarlige læge skønner, at behandlingen ikke er til gene for arbejdet på afdelingen.
 • At den ansvarlige læge skønner, at behandlingen ikke indebærer en risiko for dig. Hvis lægen mener, dette er tilfældet, skal lægen informere dig om det og fraråde behandlingen.

Hvad er ViFAB?
Vi har henvist meget til ViFAB's hjemmeside. Grunden til, vi gør dette, er, at ViFAB står for Vidensog Forskningscenter for Alternativ Behandling og er et center under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ViFAB har til formål:

 • At øge kendskabet til forskellige alternative behandlingsformer og deres virkning.
 • At fremme og udvikle forskning på området.
 • At fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere.
 • At give uvildig rådgivning om alternativ behandling til borgere.


Få mere at vide på ViFAB's hjemmeside
ViFAB's hjemmeside, www.vifab.dk, tilbyder saglig og neutral information om alternativ behandling og naturmedicin.

Informationskilder for patienter
Du kan også finde pålidelige, neutrale og lettilgængelige informationer om alternativ behandling, naturlægemidler, bivirkninger og interaktion på bl.a. følgende hjemmesider:


www.cancer.dk

www.gigtforeningen.dk

www.medicinkombination.dk

Bo Christensen
Professor, praktiserende læge, ph.d.
Revideret Oktober 2011
 

Patientvejledningerne erstatter ikke kompetent professionel rådgivning eller behandling af en uddannet læge eller andet sundhedsfagligt personale. Indholdet bør anvendes, når man har fået sin diagnose hos lægen. Nyt Nordisk forlag fraskriver sig ethvert ansvar, som kan opstå i forbindelse med brug og misbrug af denne internetversion.

 

Copyright 2015 © All rights reserved Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S